Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

HTMLHelp Forums _ Cascading Style Sheets _ The entire website gets colorized

Posted by: Hopwell Oct 17 2018, 03:05 PM

How could I prevent the entire website from colorizing to olive? I'd like to have colorized to colour olive the only place I marked on white on the picture.

Here's my intex.html code:

<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
<title>Unia Europejska</title>
<meta name="author" content="Paweł Siurek">
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" href="layout.css" type="text/css">
</head>

<body>
<header>
<section style="width: 150px; height: 100px; float: left;">
<img src="Grafika/Flaga animacja.gif">
</section>
<section style="width: 810px; height: 60px; float: right; padding-top: 35px;
font-size: 30px; font-family: Arial; text-align: center">UNIA EUROPEJSKA
</section>
</header>
<nav style="font-family: Arial; font-size: 18px">
<br>
<a href="index.html"> Strona główna </a>
<br><br>
<a href="Państwa członkowskie.html"> Państwa członkowskie </a>
<br><br>
<a href="Siedziba.html"> Siedziba </a>
<br><br>
<a href="Waluta.html"> Waluta </a>
</nav>
<article style="font-family: Arial; font-size: medium">
<img src="Grafika/mapa_ue.jpg"><br><br>
<b>Cele Unii Europejskiej:</b><br><br>
<ul style="padding-left: 20px">
<li>Osiąganie postępu gospodarczego i społecznego poprzez stworzenie obszaru pozbawionego
wewnętrznych granic, wzmacnianie spójności ekonomicznej i
społecznej oraz ustanowienie unii gospodarczo-walutowej.</li>
<li>Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
obejmująca ostateczne ukształtowanie wspólnej polityki obronnej.</li>
<li>Wzmacnianie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich
poprzez wprowadzenie obywatelstwa Unii.</li>
<li>Rozwijanie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.</li>
<li>Prowadzenie działań przez Unię Europejską w dziedzinie badań naukowych.</li>
<li>Poprawienie konkurencyjności europejskiej gospodarki,
co będzie zarazem sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy.</li>
<li>Zagwarantowanie skutecznej realizacji dorobku prawnego w dziedzinie ekologii.</li>
<li>Zwiększenie wpływu Unii Europejskiej na sprawy światowe.</li>
<li>Pomoc krajom najsłabiej rozwiniętym.</li>
<li>Zwalczanie terroryzmu i przestępczości.</li>
<li>Poszerzenie Unii o kraje kandydujące z Europy Środkowej i Wschodniej.</li>
</ul>
</article>
<footer style="color: white; text-align: center;">
Copyright by Paweł Siurek
</footer>
</body>

</html>

AND HERE is my .css code:

body {margin: auto; width: 960px; background-color: olive;}
* {margin: 0; padding: 0;}
header, nav, article, section, footer {display: block;}
header {background: silver; width: 960px; height: 100px;}
nav {width: 150px; float: left;}
article {width: 806px; min-height: 650px; float: right; border-left: groove 4px;}
footer {background: blue; width: 960px; height: 50px; clear: both;}

It might look like an easy question but thank you in advance smile.gif

Posted by: pandy Oct 17 2018, 04:14 PM

Don't use the background color with BODY. Find a selector that matches the section you want to have that color.

Did you mean to upload a picture? You didn't. If you tell us what section of the HTML you want to have an olive background we can help you further.


Posted by: Christian J Oct 17 2018, 05:41 PM

QUOTE(pandy @ Oct 17 2018, 11:14 PM) *

Did you mean to upload a picture? You didn't.

Note that you must both upload the image and insert it into the message.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)